Informace k platbám 

Lekce jógy, semináře a workshopy můžete vždy platit v hotovosti na místě anebo převodem na účet:

                  

107-1777790237/0100 vedený u Komerční banky

Při platbě převodem na účet uveďte, prosím, jako Variabilní Symbol své telefonní číslo, pouze takto se platba spáruje s Vaší rezervací. 

Platbu v hotovosti doporučuji zejména v případě potřeby vystavení dokladu o cvičení pro pojišťovnu. Ušetříte tak čas sobě i mně.

Děkuji